Wie zijn wij?

Wilma Moolenbeek (1957): Voorzitster en oprichtster Stichting BunnyBin
Wilma is van klein kind af een bevlogen dierenbeschermer. Zolang zij zich kan herinneren vindt en verzorgt zij dieren die hulp nodig hebben. Soms is deze levenshouding een zware belasting. Toen haar familie - door een erfelijke hersenziekte getroffen – vrijwel geheel was overleden en zij geen kinderen met die aandoening op aarde wilde zetten, heeft zij de Stichting BunnyBin opgericht. Dit werd gevoed door haar verbijstering omtrent ellendige levensvoorwaarden van en misverstanden over tamme konijnen en tevens gebrek aan opvangmogelijkheden.
Wilma heeft Engels gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werkt sinds 1982 als docente Engels in Harderwijk. Zij is naast het dierenopvangwerk dat ze doet, een bevlogen fotografe en tevens dol op tuinieren in haar grote tuin in Ermelo.

Veronica Janssen (1961): Voorlichter, contactpersoon.
Zij woont, net als Irma en Brigitte, in Elst Gld.
Ook zij had dieren in haar jeugd en toen ze trouwde en minder ging werken kwam er een hond, een Bobtail en later ook een poes. Toen ze konijnen aanschafte ging het daarmee fout – uit onwetendheid. Zo is zij met vragen bij BunnyBin gekomen en ... niet meer weggegaan.
Koppelen en herplaatsen deed ze, ze maakte schoon en gaf voorlichting in Ermelo. Vooral dat laatste doet ze van achter de PC nog dagelijks en inmiddels ook al 2 jaar via het Konijnenspreekuur van de Koningin Sophia-Vereeniging tot bescherming van dieren. Ze heeft een koppel konijnen, Dommel en Aukje (11 en 5 jaar oud) en past geregeld op de schapendoes van haar dochter. Oh ja, en Veronica is kapster.

Irma van Reuijl (): Medewerkster website (te herplaatsen konijnen)

Brigitte Berendsen (): Spil van het webwinkeltje